Autoelektrika ADS Autoprofil Morava - Internetový obchod

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ  PODMÍNKY ADS AUTOPROFIL MORAVA s.r.o.

1. REGISTRACE NOVÉHO ZÁKAZNÍKA

K zaregistrování zákazníka je nutné poslat kopii dokladu o podnikání - Živnostenský list, popř. výpis z Obchodního registru a osvědčení o DPH (je-li firma plátce daně). Další informace jako kontaktní údaje (e-mail, pevná linka, mobilni tel., skype, www), dodací adresa pro zasílání zboží a bankovní spojení jen usnadní bezproblémovou komunikaci mezi dodavatelem a odběratelem. Odběratel je odpovědný za aktuálnost registračních údajů. Doporučujeme sdělit jakékoliv změny v údajích (adresa, název společnosti, atd.) pracovníkům společnosti ADS Autoprofil Morava bez zbytečných odkladů.

Registrace vám zajistí nakupovat za velmi výhodné velkoobchodní ceny.

 

2. SLEVY

Registrovaným zákazníkům náleží velkoobchodní sleva v závislosti na:

 • oboru činnosti (autoservis, autodoprava, maloobchod, velkoobchod, autoelektrikář, atd.)
 • dle výše odběru
 • dle platební morálky

 

3. PŘÍJEM OBJEDNÁVEK

Stále nejrozšířenějším způsobem objednávek zboží zůstává telefonní kontakt. Další způsoby objednávek je možné provádět písemně, faxem, e-mailem a samozřejmě osobně na provozovně.

 

4. EXPEDICE ZBOŽÍ

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České i Slovenské republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Při registraci se uvede jeden způsob dopravy, který bude v systému zaveden jeko preferovaný způsob dopravy. Zboží zákazníkům doručujeme prostřednictvím smluvních partnerů a spedic:

Česká republika: EMS (Česká pošta), PPL, DPD, ČD kurýr a TNT

 

 • Česká Pošta:
  • EMS - do 18,:30 (Po - Pá), v pátek s doručením (dle přání zákazníka) na sobotu nebo pondělí, v sobotu s doručením na pondělí
 • PPL - do 18:30 (Po - Pá), v pátek s doručením na pondělí
 • DPD - do 18:30 (Po - Pá), v pátek s doručením na pondělí
 • TNT (noční, denní expres) - do 17:30 (Po - Pá), v pátek s doručením na sobotu

 

Slovenská republika: DPD a TNT

 

 • DPD - do 18:00 (Po - Pá), v pátek s doručením na pondělí
 • TNT - do 17:30 (Po - Pá), v pátek s doručením na sobotu

 

V místě provozovny:

Po - Pá rozvozy do 30 km od Havířova (Ostrava, Frýdek-Místek, Český Těšín, Karviná, Orlová, Bohumín, Petřvald a další)

 • Ranní rozvoz - 8:00 - příjem objednávek do 7:50
 • Odpolední rozvoz - 12:00 - příjem objednávek do 11:50

 

Cena dopravného a dobírkovného se řídí platným ceníkem smluvní spedice a je zákazníkovi vždy účtována. Výběr dopravy je na zákazníkovi a je vázán na způsob platby (hotově, převodem). Podrobnější informace o přepravách najdete v části „Přepravní služby".

 

Cena rozvozu v místě provozovny je pohyblivá a závisí mj. na ceně pohonných hmot. Minimální hodnota objednávky musí činit 250,- Kč bez DPH. Není-li tato výše hodnoty objednávky splněna, dodavatel naúčtuje k běžné ceně rozvozu paušální poplatek ve výši 150,- Kč.

 

5. DODACÍ LHŮTY

 • Po celé České a Slovenské republice do 24 hodin (v pátek a o víkendech v závislosti na volbě spedice).
 • V místě působení (do 25 km) děláme 2x denně rozvozy: v 8:00 a ve 12:00

 

6. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi:

 • poskytnuta přiměřená sleva
 • dodáno nové zboží
 • vráceny peníze

 

7. ZPŮSOB UHRAZENÍ CENY ZA ZBOŽÍ

Zboží zůstává majetkem dodavatele až do jeho úplného zaplacení!

 

 • Dobírkou - v místě předání zboží prostřednictvím pracovníka smluvní spediční firmy

- první tři odběry po registraci vždy dobírkou

- nepravidelné odběry - méně frekventované objednávky

 • Bankovním převodem - poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem (= číslo faktury), který platbu identifikuje. Pouze pro bonitní a pravidelné zákazníky.

 

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem a je garantována po dobu 12 měsíců, na některé zboží se vztahuje záruční doba pouze ve výši 3 - 6 měsíců (repasované zboží). Podrobnější informace o délce záruční doby u tohoto zboží získáte u našich prodejců. Jako záruční list slouží daňový doklad. Zboží musí být vždy prokazatelně montováno odborným servisem, jinak zákazník ztrácí nárok na záruku.

 

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena  neodbornou montáží nebo jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo zboží reklamovat. V případě jakékoliv mechanické úpravy náhradního dílu (zboží) však zaniká možnost záruky nebo případné reklamace.

Postup reklamace
K uplatnění reklamace je nutné vyplnit "Protokol o reklamaci", který najdete po přihlášení se ve VIP sekci v odkazu „Soubory ke stažení". Zde je třeba vyplnit objednací kód zboží, název zboží, číslo prodejního dokladu a popis závady. Vyplněný formulář společně s vadným zbožím zašlete na adresu pobočky v Havířově. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Zboží na reklamaci poslané na dobírku bude odmítnuto.

Vyřízení reklamace
Technik posoudí oprávněnost reklamace a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Přestože lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní, snažíme se reklamace řešit v co nejkratší době. V případě kladného vyřízení reklamace zákazník dostane  zboží nové nebo mu budou vyplaceny peníze. Nebude-li reklamace uznána, je na zákazníkovi, bude-li chtít předmět reklamace poslat zpět na své náklady nebo dá souhlas k likvidaci.

 

9. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zákazník může vrátit běžně prodejné zboží do 21 dní od data vystavení faktury bezplatně. Zboží, které skladem běžně nedržíme a zákazník si ho na vlastní žádost přeje objednat,  až na některé výjimky nelze vrátit. V případě takové výjimky je dodavatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši až 0-50% z celkové pořizovací částky zboží. U zboží, které je možné vrátit je výše storno poplatku stanovena dodavatelem s ohledem na podmínky vrácení zboží výrobce. Vrácené zboží nesmí být poškozené, použité, špinavé a musí být v originálním a čistém obalu. Jakékoliv nedodržení byť jediné podmínky má za následek nemožnost vrácení zboží. Zboží poslané na dobírku bude odmítnuto. Příslušná částka za vrácené zboží bude zákazníkovi vyplacena osobně nebo poslána na bankovní účet.

 

Jak postupovat

Předtím, než zboží pošlete zpět, doporučujeme, abyste kontaktovali naše prodejce. Sdělte jim, o jaké zboží se jedná a co je důvodem pro vrácení. Bude vám sděleno, do jaké kategorie (reklamace nebo vrácení zboží) zboží patří a co je potřeba provést. Vyplněný "Protokol o vrácení zboží" dle instrukcí (vyplňte objednací číslo a název zboží, počet kusů a důvod vrácení) musí být zaslán společně se zbožím dodavateli.

Po posouzení žádosti bude zákazníka kontaktovat náš zaměstnanec a domluví se zákazníkem způsob vyřízení.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to e-mailem nebo telefonicky.

Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.autoprofil.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Zboží je až do úplného zaplacení zákazníkem majetkem dodavatele. Za každý den z prodlení platby účtujeme 0,05% z dlužné částky.